Agregátor

Před sto lety zemřel papež Benedikt XV.

2 hodiny 8 minut ago

Pontifikát Benedikta XV. je spojen zejména s výzvami k ukončení "nesmyslného masakru“ na polích I. světové války. Vyhlásil ale také nový Kodex kanonického práva a zrušil dekret z roku 1874, který zakazoval katolíkům účast na politickém životě.

Čtěte více

 

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

6 hodin 8 minut ago
Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

23 hodiny 38 minut ago
ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.

Pandemie jako příležitost k růstu ekumenického dialogu

1 den 7 hodin ago

„Ekumenismus v době pandemie. Od krize k příležitosti“, takový název nese pracovní dokument, který ve čtvrtek odpoledne představila Papežská rada pro jednotu křesťanů na setkání v římském Angelicu. Jedná se o výsledek průzkumu, který byl loni proveden mezi všemi biskupskými konferencemi a synody východních katolických církví.

Čtěte více

 

Rutilio Grande – symbol země, která žádá pravdu a spravedlnost

1 den 7 hodin ago

V sobotu bude salvadorská církev slavit blahořečení jezuity o. Rutilia Grandeho a jeho spolupracovníků, laiků Manuela Solórzana a Nelsona Rutilia Lemuse, kteří byli zavražděni 12. března 1977. Spolu s nimi bude beatifikován františkán Cosma Spessotto. Podle jezuitského historika a životopisce Rodolfa Cardenala spočívá přínos těchto mučedníků v tom, že se postavili na stranu chudých v krizovém dějinném údobí poznamenaném násilím.

Čtěte více

 

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

1 den 18 hodin ago

„Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel: „Svlíct a tady pod sprchu!“ Voda byla ledová, bylo 21. ledna! Pak mě strčil do cely, kde místo záchodu byla jen díra do země. Jak jsem tak stál nad tím tureckým záchodem, tak si říkám: „Tak, Venco, a konec idyly!“ Hned první noc mě vytáhli k výslechu. … (Václav Dvořák)

Ekumenický týden: Kristus je hvězdou, která nás vede

2 dny 3 hodiny ago

Letošní týden modliteb za jednotu křesťanů provází motto: “Viděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit”. Jak říká birminghamský arcibiskup Bernard Longley pro Vatikánský rozhlas, tato slova nám připomínají křesťany z Blízkého východu, kteří v posledních letech hojně emigrovali na Západ a oživují naše křesťanské komunity. A spoluautorka témat ekumenického týdne, sestra Émilie, dodává: Naším orientačním bodem je Kristus.

Čtěte více

 

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

2 dny 3 hodiny ago
Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.