dltm.cz

Madona z Přísečnice

2 týdny 3 dny ago

V letošním roce zrestaurovala akademická malířka Eva Votočková v ateliéru litoměřického biskupství plastiku Madony z Přísečnice. V současnosti je plastika součástí expozice Oblastního muzea v Chomutově. 

Zahájení školního roku 2022

1 měsíc ago

Ve čtvrtek 1. září 2022 se otevřou po prázdninách základní a střední školy po celé České republice. Také v litoměřické diecézi se vrátí žáci a studenti do lavic, aby společně se svými učiteli a spolužáky zahájili nový školní rok. 

Litoměřická diecéze si připomněla 100. výročí od narození kanovníka Josefa Hendricha

1 měsíc 2 týdny ago

V neděli 21. srpna 2022 si připomněla litoměřická diecéze výročí 100 let od narození kanovníka Josefa Hendricha. Narodil se 21. srpna 1922 v Rochově a zemřel 9. července 1994 v Mladé Boleslavi. V letech 1974-1989 vykonával funkci kapitulního vikáře litoměřické diecéze. Poslední léta svého života strávil na Mladoboleslavsku. Pochován byl v Brozanech nad Ohří do rodinného hrobu. R.I.P. 

Charita pomáhá Hřensku

2 měsíce 1 týden ago

V Národním parku České Švýcarsko v neděli 24. července 2022 vypukl požár. Přes veškerou snahu hasičů se oheň nekontrolovaně šířil a způsobil tak mnohé škody. Zasáhl rozsáhlé lesní porosty, postupně se rozšířil i k obydlené oblasti. Byla nařízena evakuace několika vesnic. Lidem byla způsobena škoda na jejich majetku, jiní přišli o svůj domov. Diecézní charita Litoměřice se proto rozhodla o vyhlášení sbírky na pomoc lidem, kterým ničivý živel zasáhl do života. 

Apoštolský nuncius navštíví Horní Polici

2 měsíce 2 týdny ago

Arciděkanství Horní Police si Vás dovoluje pozvat na mši svatou v neděli
31. července 2022 v 15 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici, kterou bude sloužit apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. 

Zrestaurovaná malířská výzdoba v kostele v Konojedech

2 měsíce 2 týdny ago

V úterý 19. 7. 2022 proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech instalace zrestaurovaného oltářního obrazu sv. Filipa Benitia. Ke zdárnému zakončení tak míří projekt „Restaurování malířské výzdoby kostela v Konojedech“, který byl zahájen v roce 2017. 

Národní synodální setkání: V synodálním procesu budeme pokračovat

2 měsíce 4 týdny ago

Na Velehradě se 6. července 2022 za účasti českých a moravských biskupů, členů národního synodálního týmu, diecézních koordinátorů, zástupců z diecézí a exarchátu a dalších významných hostů uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání 

Letošní Noc kostelů byla úspěšná

3 měsíce ago

14. ročník Noci kostelů se uskutečnil v pátek 10. června 2022. Do akce se v celé České republice zapojilo rekordních 1729 kostelů, kaplí a modliteben a zaznamenáno bylo více než 408 000 návštěvnických vstupů. Z toho v litoměřické diecézi více než 38 tisíc vstupů v 247 objektech. Celorepublikově byl překonán rekord 1640 přihlášených kostelů / modliteben z roku 2019. 

Charita Česká republika slaví 100 let

3 měsíce 1 týden ago

Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo ve čtvrtek 23. června 2022 symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným. 

Hlasujte on-line o prestižní ocenění "Památky děkují"

3 měsíce 1 týden ago

Národní památkový ústav otevřel na svých webových stránkách online hlasování v kategorii Památky děkují (Patrimonium pro futuro), které bude probíhat až do konce září 2022.
Soutěží i tři počiny z litoměřické diecéze. 

Checked
1 hodina ago
dltm.cz
Subscribe to dltm.cz feed