dltm.cz

Česko-německá konference 2022 v Ústí nad Labem

1 týden 3 dny ago

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Konrad-Adenauer-Stiftung vás srdečně zvou na Česko-německou konferenci "Hranice - spojují nebo rozdělují? Jak změnila covidová situace vnímání hranic?", která se bude konat od 11. 2. - 13. 2. 2022 v Ústí nad Labem.  


Pouť ve Filipově 13. ledna 2022

2 týdny 4 dny ago
Ve čtvrtek 13. ledna 2022 se ve 4 hodiny ráno uskuteční hlavní pouť v Bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, na kterou přijal pozvání od litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta apoštolský nuncius v ČR
Mons. Charles Daniel Balvo, arcibiskup. Poutníci si připomenou 156 let (1866) od zjevení Panny Marie ve Filipově a uzdravení Magdaleny Kade. 

Vánoční pozdravy žáků a studentů z biskupského gymnázia v Bohosudově

1 měsíc ago

Žáci a studenti s učiteli z biskupského gymnázia v Bohosudově připravili k letošním Vánocům dvě videa. První je sestřih vánočního koncertu na podporu bohosudovských varhan, ve druhém pak studenti připomínají příběh narození Ježíše Krista. Mladší děti společně vytvořily figurkový betlém. 

Živý betlém v Litoměřicích 2021

1 měsíc ago

Živý betlém neodmyslitelně patří k litoměřickým Vánocům. Pořádá ho již tradičně Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Letos se uskuteční ve čtvrtek 23. 12. mezi 14. a 17. hodinou
na Dómském náměstí.
Na programu: živý betlém, vánoční koledy a mluvené slovo, živá zvířátka, Betlémské světlo od skautů, drobné občerstvení, vánoční ozdoby. 

Zemřel emeritní liberecký arciděkan a kanovník P. František Opletal

1 měsíc ago

Ve středu 15. prosince 2021 odešel na věčnost emeritní kanovník litoměřické katedrální kapituly a dlouholetý liberecký arciděkan P. František Opletal. Po ukončení své služby na libereckém arciděkanství se vrátil na rodnou Moravu, kde žil v Ruprechtově. S panem kanovníkem se rozloučíme ve středu 22. prosince 2021 ve 14 hodin v kostele sv. Václava v Ruprechtově a poté bude pohřben do rodinného hrobu na tamním hřbitově.


 

Projekt Křesťanské Vánoce 2021

1 měsíc 1 týden ago

Základní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tematické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory.  

Betlémské světlo 2021

1 měsíc 2 týdny ago

Od roku 1990 přinášejí skauti světlo z Betléma do našich domácností, aby nám symbolicky popřáli pokojné a požehnané Vánoce. Letošní zhoršená pandemická situace však pozměnila tradiční průběh této akce. 

56. Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

2 měsíce ago

Letošní, již 56. Diecézní setkání mládeže probíhá od pátku 19. listopadu do neděle 21. listopadu v Litoměřicích.
Motto setkání je: „Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (srov. Sk 26,16) 

Červená středa - #RedWednesday se letos uskuteční 24. listopadu

2 měsíce ago

Mezinárodní iniciativa Červená středa (#RedWednesday) se letos v České republice uskuteční 24. listopadu již počtvrté. Smyslem této iniciativy je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.). 

Synoda 2021 - 2023 aktuální informace

2 měsíce 1 týden ago

Rychlý přehled informací a odkazů na téma „Synoda 2021-2023“ najdete také pod hlavním bannerem v úvodu diecézního webu, informace zobrazíte kliknutím na "PODROBNOSTI" v jeho levé horní části. 


Checked
1 hodina 7 minut ago
dltm.cz
Subscribe to dltm.cz feed