vaticannews.va/cs

Před sto lety zemřel papež Benedikt XV.

2 hodiny 48 minut ago

Pontifikát Benedikta XV. je spojen zejména s výzvami k ukončení "nesmyslného masakru“ na polích I. světové války. Vyhlásil ale také nový Kodex kanonického práva a zrušil dekret z roku 1874, který zakazoval katolíkům účast na politickém životě.

Čtěte více

 

Pandemie jako příležitost k růstu ekumenického dialogu

1 den 7 hodin ago

„Ekumenismus v době pandemie. Od krize k příležitosti“, takový název nese pracovní dokument, který ve čtvrtek odpoledne představila Papežská rada pro jednotu křesťanů na setkání v římském Angelicu. Jedná se o výsledek průzkumu, který byl loni proveden mezi všemi biskupskými konferencemi a synody východních katolických církví.

Čtěte více

 

Rutilio Grande – symbol země, která žádá pravdu a spravedlnost

1 den 8 hodin ago

V sobotu bude salvadorská církev slavit blahořečení jezuity o. Rutilia Grandeho a jeho spolupracovníků, laiků Manuela Solórzana a Nelsona Rutilia Lemuse, kteří byli zavražděni 12. března 1977. Spolu s nimi bude beatifikován františkán Cosma Spessotto. Podle jezuitského historika a životopisce Rodolfa Cardenala spočívá přínos těchto mučedníků v tom, že se postavili na stranu chudých v krizovém dějinném údobí poznamenaném násilím.

Čtěte více

 

Ekumenický týden: Kristus je hvězdou, která nás vede

2 dny 3 hodiny ago

Letošní týden modliteb za jednotu křesťanů provází motto: “Viděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit”. Jak říká birminghamský arcibiskup Bernard Longley pro Vatikánský rozhlas, tato slova nám připomínají křesťany z Blízkého východu, kteří v posledních letech hojně emigrovali na Západ a oživují naše křesťanské komunity. A spoluautorka témat ekumenického týdne, sestra Émilie, dodává: Naším orientačním bodem je Kristus.

Čtěte více

 

Skutečným bohatstvím jsou lidé, řekl papež italským podnikatelům ve stavebnictví

2 dny 4 hodiny ago

Vatikán. Papež František dnes přijal členy Národního sdružení italských stavitelů, které oslavilo 75. výročí svého vzniku. Bylo založeno v poválečné Itálii jako asociace podnikatelů ve stavebním průmyslu. Papež ve své promluvě podal křesťanský výklad jeho ustavujících hodnot, jimiž jsou transparentní konkurence, odpovědnost, udržitelnost, etika, legalita a bezpečnost.

Čtěte více

 

Checked
1 hodina ago
Zprávy z Vatikánu - Všechny zprávy o církvi
Subscribe to vaticannews.va/cs feed