Přejít k hlavnímu obsahu

Postní dobou 2022 společně

Napsal uživatel novak dne 2 March 2022

Milí farníci,

cítíme jistě všichni v tyto dny velmi intenzivně své zděšení, bolest a smutek z vystupňování výhrůžek a agrese Ruska vůči Ukrajině až v okupaci. Myslíme v modlitbě společné i osobní na obyvatele Ukrajiny, kteří hrdinně a osaměle bojují za svou zem, a prosíme Boha, aby dal opět této křesťanské zemi mír. Možná jsme již přispěli, možná teprve přispějeme na humanitární pomoc. A je možné, že budeme mít i možnost ubytovávat nebo starat se o uprchlíky.

Každopádně vstup do postí doby je naprosto jiný, než jsme si uměli představit. Ať hrůza zla zpřítomněného v tomto konfliktu každého z nás vede o to více k odmítnutí zla a hříchu v jakékoliv podobě.

K prohloubení jednoty naší farnosti a víry každého z nás si vás dovoluji pozvat ke společné modlitbě zvláště v rodinách a napříč celou naší farností. Pokud se doma nemodlíme nikdy spolu, zkusme to po tuto dobu postní. Sejděme se u stolu, rozsviťme svíčku, začněme znamením kříže, můžeme si, ale nemusíme zazpívat nějakou píseň, poté následuje navržená struktura – modlitba týdne, žalm a kapitola z evangelia na konkrétní den v týdnu, prosby, modlitba za mír na Ukrajině a na závěr modlitba Otče náš a opět možnost písně.

Na cestě víry, naděje a lásky nejsme sami. Kéž nám takto prožitá postní doba přinese hojné ovoce a prohloubí náš vztah k Bohu a mezi sebou – v rodině i farnosti – navzájem. Zvu k této modlitbě na dálku vždy v 20.00 hodin, každý v našem domově, ale s živým vědomím, že se modlí v tento čas také ostatní.

Tento materiál jsem převzal (a částečně upravil) od P. Dmytra Romanovského, svého dobrého přítele a kněze z Čáslavi, původem právě z Ukrajiny. Tímto mu děkuji.

Požehnanou dobu postní přeje P. Václav

Týden 2. března – 6. března

Modlitba týdne kancionál 002 Apoštolské vyznání víry  

Žalmy týdne 1, 3, 6, 8, 9.

Kapitoly Janova evangelia 1 až 5

Prosby vlastními slovy zvláště na tyto úmysly týdne – za mír na celém světě, za zastavení války na Ukrajině, za všechny, kdo utíkají před válkou, za všechny politiky a státníky

Zakončení modlitbou Otče náš….

 

1. Týden 7. března – 13. března

Modlitba týdne kancionál 003 – vzývání ducha svatého

Žalmy týdne 11, 14, 19, 22, 23, 27, 32.

Kapitoly Janova evangelia 6 až 12

Prosby vlastními slovy zvláště na tyto úmysly týdne – za papeže Františka, za našeho biskupa Jana, za manžele ve farnosti, za celostátní setkání mládeže v Hradci Králové

Prosba za mír na Ukrajině, za běžence a za oběti tohoto konfliktu

Zakončení modlitbou Otče náš….

 

  1. Týden 14. března – 20. března

Modlitba týdne kancionál 011 modlitba k sv. Josefovi   

Žalmy týdne 38, 40, 42, 47, 51, 53, 57.

Kapitoly Janova evangelia 13 až 19  

Prosby vlastními slovy zvláště na tyto úmysly týdne – za pronásledované křesťany a obrácení pro jejich pronásledovatele, za hledající a zbloudilé, za mládež v naší farnosti, za školy v našem městě a jejich studenty a učitele.

Prosba za mír na Ukrajině, za běžence a za oběti tohoto konfliktu

Zakončení modlitbou Otče náš….

 

  1. Týden 21. března – 27. března

Modlitba týdne kancionál 005 modlitba Anděl Páně   

Žalmy týdne 62, 65, 68, 70, 77, 80, 81.  

Kapitoly Janova evangelia 20 až 21

Kapitoly Matoušova evangelia 1 až 5

Prosby vlastními slovy zvláště na tyto úmysly týdne – za misijní snahu církve ve světě, za uzdravení křivd a zranění v naši diecézi a farnosti, za starosty a zastupitele našich měst.

Prosba za mír na Ukrajině, za běžence a za oběti tohoto konfliktu

Zakončení modlitbou Otče náš….

 

  1. Týden 28. března – 3. dubna

Modlitba týdne kancionál 010 Anděle Boží

Žalmy týdne 84, 85, 86, 90, 91, 92, 96.

Kapitoly Matoušova evangelia 6 až 12  

Prosby vlastními slovy zvláště na tyto úmysly týdne – za pevnost svědectví víry, za seniory naší farnosti, za bezdomovce v našem městě.

Prosba za mír na Ukrajině, za běžence a za oběti tohoto konfliktu

Zakončení modlitbou Otče náš….

 

  1. Týden 4. dubna – 10. dubna

Modlitba týdne kancionál 040 Prosba za život v síle biřmování

Žalmy týdne 100, 103, 112, 116, 118, 121, 124.

Kapitoly Matoušova evangelia 13 až 19

Prosby vlastními slovy zvláště na tyto úmysly týdne – za dary Ducha svatého pro představitele v Církvi, za nešťastná manželství v naší diecézi, za děti, které letos přistoupí v naší farnosti k prvnímu svatému přijímání, za zemřelé našich měst v době pandemie

Prosba za mír na Ukrajině, za běžence a za oběti tohoto konfliktu

Zakončení modlitbou Otče náš….

 

  1. Týden 11. dubna – 15. dubna

Modlitba týdne kancionál 039 B Díky za křest

Žalmy týdne 127, 128, 130, 135, 137

Kapitoly Matoušova evangelia 20 až 24  

Prosby vlastními slovy zvláště na tyto úmysly týdne – za všechny kdo v tomto roce přijmou iniciační svátosti, zvláště naše katechumeny Adélu a Tomáše, za obnovu našich rodin, za dar víry naděje a lásky pro naše spoluobčany.

Prosba za mír na Ukrajině, za běžence a za oběti tohoto konfliktu

Zakončení modlitbou Otče náš….

Druh článku
Farnost
Přílohy