Noc kostelů

V našem farním obvodu jsou zpřístupněny kostely v Sobotce, Dolním Bousově, Řitonicích a Libošovicích. Jejich program naleznete níže.

Dále upozorňuji na otevřené kostely (a to v hojném počtu) v sousedním farním obvodu Mnichovo Hradiště. Jejich seznam naleznete zde.

Další zpřístupněné objekty můžete vyhledávat na celorepublikovém webu www.nockostelu.cz nebo v mobilní aplikaci Noc kostelů.

Program v kostele sv. Máří Magdalény v Sobotce

Program v kostele sv. Prokopa v Libošovicích

Program v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Dolním Bousově

Program v kostele sv. Štěpána v Řitonicích