Obecné informace

Žehnání automobilů a farní kafe

Napsal uživatel P. Václav Novák dne So, 14. 05. 2022 - 19:47

Po nedělních bohoslužbách 15. května se bude konat v Sobotce i v Bousově pro zájemce požhenání motorových dopravních prostředků - automobilů a případně motorek.

V Dolním Bousově zároveň bude po mši svaté příležitost poznat naše nové pokřtěné - pana Tomáše a slečnu Adélu. Můžete přinést něco dobrého na zub.

Týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Napsal uživatel P. Václav Novák dne So, 30. 04. 2022 - 20:37
Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Napsal uživatel P. Václav Novák dne Ne, 10. 04. 2022 - 11:00

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali.

Štítky

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Napsal uživatel P. Václav Novák dne So, 12. 03. 2022 - 20:44

Drazí věřící, sestry a bratři  
díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Vyjádření k situaci na Ukrajině

Napsal uživatel P. Václav Novák dne Čt, 24. 02. 2022 - 23:35

S velikou bolestí jsem během celého dne sledoval informace o probíhajím zbabělém útoku na Ukrajinu ze strany agresora - Ruska a zvláště jeho prezidenta Vladimira Putina. Tento akt zbabělosti, násilí, agrese je třeba naprosto jednoznačně odsoudit a požadovat po mezinárodním společenství a naší vládě adekvátní reakci. Nejen tvrdé ekonomické sankce, ale také vyřazení Ruské federace z Rady bezpečnosti OSN, omezit přístup do systému SWIFT, atd. Je třeba ale počítat se značnými ekonomickými dopady i na naše životy, ale o tom je lidská solidarita.

Štítky

Sbírka a dopis na neděli Božího slova

Napsal uživatel P. Václav Novák dne Po, 17. 01. 2022 - 08:00

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Proto Česká biskupská konference přesunula sbírku ve prospěch biblického apoštolátu na tuto neděli.

Betlémské světlo - Sobotka a Dolní Bousov

Napsal uživatel P. Václav Novák dne So, 18. 12. 2021 - 22:52

Požehnání Betlémského světla proběhne v Sobotce v kostele sv. Máří Magdalény na Štědrý den ve 12.00 hodin. Od 12.00 do 15.00 bude možnost si jej odnést domů ve vlastní lucerničce nebo sklenici. Čajové svíčky v kostele budou k dispozici.

V Dolním Bousově bude Betlémské světlo k dispozici před a po vánoční bohoslužbě 24. 12. v 16.00.

Varování ze strany Policie ČR

Napsal uživatel P. Václav Novák dne So, 18. 12. 2021 - 20:57

Přišla nám prosba o spolupráci ze strany Policie ČR, abychom mezi starší osoby šířili informaci, že v současné době dochází na celém území České republiky ze strany neznámého pachatele, či skupiny pachatelů k trestné činnosti podvodů na seniorech s použitím legendy VNUK - autonehoda.