Přejít k hlavnímu obsahu

Syntéza výstupů z diecézní fáze synodálního procesu

V příloze naleznete sken dokumentu, který nám byl představen na kněžském dni v Litoměřicích. Jedná se o syntézu synodálního procesu za naši diecézi.

Májový koncert k poctě historika Josefa Pekaře

Zveme na Májový koncert k poctě historika Josefa Pekaře do Libošovic do kostela tuto středu v 19.30 hod. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa z Liberce. Koncert je konán pod záštitou senátora Tomáše Czernina.

Celostátní setkání mládeže

Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry, v srpnu tohoto roku od 9. do 14. pořádáme Celostátní setkání mládeže.

Žehnání automobilů a farní kafe

Po nedělních bohoslužbách 15. května se bude konat v Sobotce i v Bousově pro zájemce požhenání motorových dopravních prostředků - automobilů a případně motorek.

V Dolním Bousově zároveň bude po mši svaté příležitost poznat naše nové pokřtěné - pana Tomáše a slečnu Adélu. Můžete přinést něco dobrého na zub.

Dětský tábor s farností Ústí nad Labem

Pro děti z farnosti mohu doporučit farní tábor buď s farností Mladá Boleslav (ještě nemám podrobnější informace), nebo tábory zajišťované spolkem Matěj. V tomto případě jsou možné dva turnusy - s farností Turnov a s farností Ústí nad Labem. Přikládám plakát na tábor farnosti Ústí nad Labem. Tábořiště je na říčce Svitávce nedaleko Sloupu v Čechách v krásné přírodě. Informace a přihlášky zde.

Pozvánka na koncert souboru Musica Bohemica Viva

Zveme na koncert v sobotu 21. května v 18.00 do kostela v Sobotce. Vystoupí soubor Musica Bohemica Viva pod vedením Jaroslava Krčka. Vstupné dobrovolné, výtěžek půjde na pomoc pro Ukrajinu.

Týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.
Subscribe to