Přejít k hlavnímu obsahu

Poselství papeže Františka k postní době 2022

„Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem.“ (Gal 6,9–10a)

Sbírka na Ukrajinu

V neděli se při bohoslužbách bude konat sbírka na humanitární pomoc pro Ukrajinu.

Vyjádření k situaci na Ukrajině

S velikou bolestí jsem během celého dne sledoval informace o probíhajím zbabělém útoku na Ukrajinu ze strany agresora - Ruska a zvláště jeho prezidenta Vladimira Putina. Tento akt zbabělosti, násilí, agrese je třeba naprosto jednoznačně odsoudit a požadovat po mezinárodním společenství a naší vládě adekvátní reakci. Nejen tvrdé ekonomické sankce, ale také vyřazení Ruské federace z Rady bezpečnosti OSN, omezit přístup do systému SWIFT, atd. Je třeba ale počítat se značnými ekonomickými dopady i na naše životy, ale o tom je lidská solidarita.

Páteční synodální setkání

Na úterním prvním setkání naší farnosti Sobotka jsme začali naše synodální debaty. A protože čas rychle utíkal, setkáme se na faře ještě jednou a sice po mši svaté tento pátek 25. 2. okolo 18.00 hod. Zváni jsou  i ti, kteří se prvního setkání neúčastnili.

Výzva k modlitbě za Ukrajinu

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
 
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Poslední rozloučení s paní Zdeňkou Volšovou

V pondělí 7. února se rozloučíme na hřbitově v Dolním Bousově v úzkém kruhu rodinném s paní Zdeňkou Volšovou, roz. Švorcovou, rodačkou z Dolního Bousova.

Zádušní mše svatá bude sloužena v úterý 8. února 2022 v 17.00 v děkanském kostele v Sobotce.

Všemohoucí věčný Bože, ve své otcovské dobrotě buď milostiv duši své služebnice Zdeňce. Očisť tu, kterou jsi povolal z tohoto světa, ode všech jejích chyb, vezmi ji do světla, pokoje a společenství tvých svatých a dej jí podíl na věčných radostech ve tvém království. O to prosíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Subscribe to