Nabídka duchovních cvičení a kurzů na Svaté Hoře v roce 2022

Napsal uživatel P. Václav Novák dne So, 15. 01. 2022 - 19:15

V příloze naleznete nabídku exercičního domu na Svaté Hoře v roce 2022. Vřele doporučuji každému se alespoň jednou za 1-3 roky odhodlat k účasti na duchovních cvičeních.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Napsal uživatel P. Václav Novák dne So, 15. 01. 2022 - 19:00
Ve dnech 18. - 25. ledna 2022 se koná týden modliteb za jednotu křesťanů. Jelikož v naší farnosti jsem ještě nepronikl do ekumenického prostředí, zatím poskytuji v příloze článku k osobní potřebě materiál, který každoročně připravují k této příležitosti zástupci jednotlivých církví v naší zemi. Mysleme na tento úmysl ve své osobní modlitbě.

Pozvánka na komponovaný pořad o životě Boženy Němcové

Napsal uživatel P. Václav Novák dne Po, 10. 01. 2022 - 20:20

Umělecká skupina Česká duše vás zve v neděli 16. ledna do sálu spořitelny v Sobotce od 14.00 hodin na komponovaný pořad Bolest a láska sestry mé - Životem Boženy Němcové. Bude předvedeno dvanáct krátkých zastavení nad důležitými etapami života umělkyně. Délka představení 120 minut. Vstup volný.

Den otevřených dveří a přijímací řízení na KTF UK

Napsal uživatel P. Václav Novák dne Po, 10. 01. 2022 - 19:11

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá den otevřených dveří a vyhlašuje termín pro odevzdávání přihlášek pro studium v dalším akademickém roce 2022/2023. Přihlášku je třeba odevzdat do konce února. Více na přiloženém plakátu.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti

Napsal uživatel P. Václav Novák dne Čt, 06. 01. 2022 - 19:31

Tříkrálovou sbírku pořádá v našem kraji  Charita Sobotka se sídlem v Libošovicích. Přispět můžete do kasiček na obecních, městských úřadech, v našich kostelích po dvě neděle (9. a 16. ledna 2022) a také bezhotovostně převodem na účet - 66008822/0800 pod VS 777940501 (pro podporu místní charity).

Přikládáme také QR kód pro rychlé načtení údajů.

Poselství papeže Františka k 55. Světovému dni míru

Napsal uživatel P. Václav Novák dne So, 01. 01. 2022 - 20:00
Slova proroka Izaiáše vyjadřují útěchu a úlevný povzdech lidu ve vyhnanství, vyčerpaného násilím a zneužíváním, vystaveného ponižování a smrti. Prorok Baruch se nad tím pozastavil s otázkou: „Čím to, Izraeli, že jsi v nepřátelské zemi, že chřadneš v cizí zemi, poskvrněn jako mrtvoly, že jsi připočten k těm, kteří sestoupili do podsvětí?“ (3,10–11). Pro tyto lidi znamenal příchod posla míru naději na znovuzrození z trosek dějin a počátek zářivé budoucnosti. Cesta k míru, kterou svatý Pavel VI. nazval novým jménem integrální rozvoj, zůstává bohužel i dnes vzdálená skutečnému životu mnoha mužů a žen, a tedy i celé lidské rodiny, jež je dnes zcela propojená. Navzdory mnohým snahám o konstruktivní dialog mezi národy sílí hřmotný hluk válek a konfliktů, zatímco se šíří nemoci pandemických rozměrů, zhoršují se důsledky klimatické změny a stále více pustne životní prostředí, prohlubuje se tragédie hladu a žízně a nadále převládá ekonomický model založený na individualismu, nikoli na solidárním sdílení. Stejně jako v dobách starověkých proroků ani dnes neustává volání chudých a země,2 jímž úpěnlivě žádají o spravedlnost a mír.

Smuteční oznámení úmrtí farníka MUDr. Petra Krause

Napsal uživatel P. Václav Novák dne So, 01. 01. 2022 - 19:26

Dne 29. prosince 2021 zemřel náš obětavý farník, pan doktor Petr Kraus. Na Nový rok 1. 1. 2022 za něj byla sloužena mše svatá v Dolním Bousově.

Na pana Krause jsme pamatovali ve svých modlitbách během jeho nemoci.

Pro jeho nesmrtelnou duši vyprošujeme odpuštění všech vin a přijetí v Božím království. Prosíme také o sílu pro pozůstalé, zvláště jeho manželku a děti.

Světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.