Přejít k hlavnímu obsahu

Týden modliteb za duchovní povolání

Před nedělí Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční) prožíváme s celou církví tzv. týden modliteb za duchovní povolání (jak ke kněžství, tak k řeholnímu životu). K osobní modlitbě zde přinášíme připravené texty. V naší farnosti budou dvě hodinové moderované adorace, ve středu v Dolním Bousově, v Sobotce v pátek a to vždy v 17.00 - 18.00 hod.

Jarní koncert v kostele v Libošovicích

V sobotu 22. dubna se od 18.00 hod. koná v kostele v Libošovicích Jarní koncert duchovní hudby v podání Pěveckého sboru Antonín Dvořák Turnov pod vedením Bohuslava Lédla. Srdečně zveme.

Velikonoční pořad bohoslužeb

V Bousově se velikonoční obřady, ani mše svatá na Květnou neděli nekoná. Pojďme slavit největší křesťanské svátky jako jedna rodina pouze při jedné společné bohoslužbě.

Na Květnou neděli bude zajištěn odvoz od kostela v Dolním Bousově  v 9.40 hod. V ostatních dnech také vždy dvacet minut před začátkem obřadů v Sobotce.

Subscribe to